Alle indlæg af Karsten Duus

El-biler, ja tak!

Vi er flere der ikke kan forstå, at man ikke sænker registreringsafgifterne på el-biler … (?)

Argumenter for:

  1. Vi er førende indenfor vindenergi, både på produktions- og på forbrugssiden.
  2. Vindmøller producerer (også) strøm om natten, hvor energiforbruget er lavt. Opladningen af el-biler er således med til at udligne døgnrytme-forskelle mellem energiproduktion og energiforbrug.
  3. Dette argument er så meget desto mere vigtigt, fordi vi nogle gange skal betale! for at komme af med vindmøllestrømmen om natten..
  4. Der forskes og udvikles i lagring af strøm – det er naturligvis (meget) vigtigt – men lagring af strøm medfører energitab – et direkte (relevant) forbrug er miljømæssigt og samfundsøkonomisk mere hensigtsmæssigt.
  5. Vi er udfordret på sænkningen af CO2-udledningen.
  6. Diesel- og benzinbiler forurener vores byer.
  7. Mange boliger er belastet af trafikstøj. Dæk og vindstøj er den samme uanset brændselsforbrug – men motorstøjen forsvinder næsten helt ved el-biler. Trafikstøjen vil således reduceres med el-biler.
  8. Danmarks arealmæssige ”lidenhed” gør el-biler oplagte, for selv el-biler, med en begrænset rækkevidde, kan anvendes.
  9. Vi ville støtte (videre)udviklingen af en dansk el-bil-produktion, der ville skabe arbejdspladser og eksportindtægter
  10.  ?Men andre ord: Ligesom vi i Danmark har vist vejen vedr. grøn energi – bør vi vise vejen vedr. ”grønt forbrug”!  Og selvom det måske koster lidt på den korte bane, er jeg overbevist om at det vil vise sig at være en god forretning – både miljømæssigt og samfundsøkonomisk – på den lidt længere bane.

Aktuelt diskuteres der skattelettelser pga. et betydeligt “økonomisk råderum” – nogle af disse milliarder burde istedet anvendes til at “betale for” sænkningen af registreringsafgiften på el-biler og støtte udviklingen af en el-baseret infrastruktur.

Håndværkerfradrag for private el-standere?

Tilskud til el-standere ved restauranter o. lign. og kommunale institutioner?