Alle indlæg af Karsten Duus

El-biler, ja tak!

Vi er flere der ikke kan forstå, at man ikke sænker registreringsafgifterne på el-biler … (?)

Argumenter for:

  1. Vi er førende indenfor vindenergi, både på produktions- og på forbrugssiden.
  2. Vindmøller producerer (også) strøm om natten, hvor energiforbruget er lavt. Opladningen af el-biler er således med til at udligne døgnrytme-forskelle mellem energiproduktion og energiforbrug.
  3. Dette argument er så meget desto mere vigtigt, fordi vi nogle gange skal betale! for at komme af med vindmøllestrømmen om natten..
  4. Der forskes og udvikles i lagring af strøm – det er naturligvis (meget) vigtigt – men lagring af strøm medfører energitab – et direkte (relevant) forbrug er miljømæssigt og samfundsøkonomisk mere hensigtsmæssigt.
  5. Vi er udfordret på sænkningen af CO2-udledningen.
  6. Diesel- og benzinbiler forurener vores byer.
  7. Mange boliger er belastet af trafikstøj. Dæk og vindstøj er den samme uanset brændselsforbrug – men motorstøjen forsvinder næsten helt ved el-biler. Trafikstøjen vil således reduceres med el-biler.
  8. Danmarks arealmæssige ”lidenhed” gør el-biler oplagte, for selv el-biler, med en begrænset rækkevidde, kan anvendes.
  9. Vi ville støtte (videre)udviklingen af en dansk el-bil-produktion, der ville skabe arbejdspladser og eksportindtægter
  10.  ?Men andre ord: Ligesom vi i Danmark har vist vejen vedr. grøn energi – bør vi vise vejen vedr. ”grønt forbrug”!  Og selvom det måske koster lidt på den korte bane, er jeg overbevist om at det vil vise sig at være en god forretning – både miljømæssigt og samfundsøkonomisk – på den lidt længere bane.

Aktuelt diskuteres der skattelettelser pga. et betydeligt “økonomisk råderum” – nogle af disse milliarder burde istedet anvendes til at “betale for” sænkningen af registreringsafgiften på el-biler og støtte udviklingen af en el-baseret infrastruktur.

Håndværkerfradrag for private el-standere?

Tilskud til el-standere ved restauranter o. lign. og kommunale institutioner?

Førerløse S-tog

Det er naturligvis flot at Danmark vil være på forkant – men er det klogt – og er det overhovedet en god ide?

Det kræver i alt fald meget store investeringer – både inde i togene – men ikke mindst på perroner og langs banestrækningerne – både med signaler, overvågning, automatiske systemer osv osv.. Der skal derfor være mange penge at spare på lønninger for at lønudgiften er et argument. Og det er jo ikke millionærer der kører vores tog..

Løn og arbejdstid
En logofører tjener ca. 275 kr i timen – med det hele (Årsløn ca. 450.000 som højt sat gennemsnit (?))  – Startløn: ca. 330.000 inkl. pension – svarende til ca. 200 kr i timen. Frit efter: https://www.jobindex.dk/reportage/proof/48?lang=da

Og har, formoder jeg en rimelig normal overenskomst, med ca. 1680 timer årligt svarende til 7,5 time i 224 arbejdsdage (+- lokale forhold..)

Der er ikke planer om at udvide S-togsnettet, så arbejdsopgaven er rimelig veldefineret:

København har fire reelle S-togslinjer.

Strækningernes tidsforbrug:

A – Farum til Køge: 91 min.

B – Hillerød til Høje Tåstrup: 73 min.

C – Kbh H til Frederikssund: 48 min

F – Klampenborg til Ny Ellebjerg: 25 min

Samlet køretid for en gennemkørsel for alle strækninger: 237 min = 4 timer

Aktuelt køres der hver halve time i hver sin retning natten efter fredag og lørdag, dvs. i tidsrummet 0.30 til 5.30 (ca.), hvor de øvrige køreplaner ikke er i spil. Hvis det udvides til alle ugens dage, kunne regnestykket (meget forsimplet) se således ud.

Per nat (transport-minut-talt..)
4 strækninger i hele tidsrummet (5 timer) – frem og tilbage (dvs. samtidig start fra hver sin ende) – og hver halve time: i alt 80 timer.

Alle ugens  nætter: 80*7 = 560 transporttimer pr. uge

Det faktiske personaleforbrug (og lønudgift)  vil afhænge af arbejdstilrettelæggelsen inkl. pauser, overenskomster og naturligvis logistikken. Men det burde ikke være umuligt at kunne dække denne arbejdsopgave uden at DSB og samfundet går fallit (og at logoførerne fortsat synes den er værd at arbejde med). Og forhåbentligt er det omvendt: – en omkostningsstyret serviceudvidelse, ala halvtimesdrift om natten – alle ugens dage – skulle da, isoleret set, gerne give overskud! – det hele ER der jo.

??

S-togene fungerer faktisk godt under DSBs ledelse.. hvorfor ikke lade DSB passe – og udvide forretningen – i stedet for at lade en privat aktør skumme fløden?