www.duus.dk

CV for Karsten Duus (Jørgensen) (næsten fuldstændig..)

Født i København den 29/12 1951.

Student fra Køge Gymnasium i 1971.

Formand for socialudvalget i DGS 1970/71.

Sprogskoleophold i England, 6 måneder, foråret 1972. Niveau: Cambridge Proficiency.

 

Studietid:

Studerende ved Københavns Universitet 1972-1975

Studievejleder ved Institut for Filmvidenskab 1974-1975 og hjælpelærer i faget "filmpædagogik" i 1975.

Bifagseksamen i Filmvidenskab 1975.

Studerende ved Roskilde Universitetscenter 1975-1980.

DSF's repræsentant i Det faglige landsudvalg for de Samfundsvidenskabelige Uddannelser, 1978-1980.

Hjælpelærer på geografiuddannelsen på RUC i 1979 og 1980

Pædagogikum på Herlev Statsskole i 1979

Indstillet til et kandidatstipendiat ved geografiuddannelsen ved RUC 1980.

Cand.mag. med fagene samfundsfag, geografi og filmvidenskab i 1980.

Speciale i geografi og samfundsfag: Teoretiske og empiriske studier i monopol-problematikken

 

Arbejdsliv:

Folkeskolelærer-vikar - på fuld tid - 1972

Forskningsbibliotekar-vikar ved Roskilde Universitetsbibliotek foråret 1980.

Adjunkt ved Helsinge Gymnasium fra 1/8 1980.

Medlem af lærerrådets forretningsudvalg 1980-1988.

Fungerende lærerrådsformand i 1981.

Studievejleder 1982-1994

Tillidsrepræsentant og områderepræsentant for GL 1981-1988, herunder bl.a. medlem af lokalbestyrelsen i Frederiksborg Amt.

Medlem af Hovedsamarbejdsudvalget vedrørende de gymnasiale uddannelser i Frederiksborg Amt 1983-1988.

Medlem af Amtscentralens repræsentantskab 1985-1989.

Eget mini EDB/Media firma siden 1987, Duus Data & Media, DD&M der bl.a. udfører en del redaktionelle opgaver for Geografforlaget, Columbus og Gyldendal og er ramme for min foto-, film- og webproduktion.

Fra 1989-1991 kombinationsansat som gymnasiemedarbejder på Amtscentralen for Undervisning i Frederiksborg Amt og Helsinge Gymnasium.

"Skolevejleder" i Frederiksborg Amt i skoleåret 1989/90. Herunder konsulent på skoleudviklingsprojekterne på Helsingør Gymnasium, Frederiksværk Gymnasium og Allerød Gymnasium.

Pædagogisk medarbejder og medlem af teamledelsen på Helsinge Gymnasium fra 1/8 1989 - 1/8 1991

Arrangør og medarrangør af efteruddannelseskurser, konferencer og pædagogiske dage i direktorats-, amts- og faglig forenings regi.

Inspektor og stedfortrædende rektor, på Helsinge Gymnasium siden 1/8 1991.

Ledende inspektor/vicerektor siden 1995.

Medlem af arbejdsgruppen til indretning af Fremtidens Klasselokale i det kommende IT-center i Hillerød. 1995-2000

Medlem af arbejdsgruppen vedr. IT på gymnasierne i Frederiksborg Amt.

Skolens kontaktperson vedrørende udbygningen af "Fremtidens gymnasium" på Gribskov Gymnasium (dengang Helsinge Gymnasium) 2002-2006.

1/8 2009 fratrådt pga. sygdom

 

Publikationer m.m. - se Bøger

 

Forsøgsarbejde i Gymnasieskolen:

- Forsøg med Idrætsgren 1984/85 -1986/87 (samfundsfagskompetancen).

- Forsøg med udvidet pædagogisk samarbejde i 1.g sproglig klasse 1986-1987 (studievejleder-funktionen).

- Forsøg med ny ledelsesstruktur og klasselærerordning på Helsinge Gymnasium siden 1/8 1989. (jvf. ovenstående).

- Initiativtager til og lærer i et nyt mellemniveau(forsøgs)fag i gymnasiet: Europafag.