Ejerlavet Ulstrup..

Ulstrup Sønderstrand

“Aprilsnar”?  Nej – Sønderstranden den 1. april 2018:

 

Generalforsamling og grillfest lørdag den 27/7 2019:
Generalforsamling: kl. 13.00 i nummer 50
Grillfest: kl. 18.00 på strandarealet
(grillfesten er for alle i lokalplansområdet)

Dagsorden og indbydelse udsendes medio juni

Grillfest 2018
Grillfest 2018

 

Bestyrelsen 2018/19

Formand: Karsten Duus, 40 62 75 57, karsten@duus.dk

Sekretær: Lis Jensen, 24 94 91 40, lisjens1@gmail.com

Kasserer: Morten Elholm, 27 90 14 35, morten@elholm.eu

Suppleanter: Kåre Forsingdal, 31 20 08 87, k@forsingdal.com

Rut Eiersted, 60 64 30 24, rutogole@get2net.dk

Revisor: Eva Kold Hansen

Revisorsuppleant: Jørgen Lindorff

 

Lokalplan for ejerlavets område – obs de vedhæftede vedtægter er forældede.

 

NYE VEDTÆGTER –  SE HER
Godkendt af Kalundborg Kommune den 26. april 2018

Adresseliste
– link til Google Doc er sendt til de enkelte medlemmer. Mistet? – kontakt Lis eller Karsten.

 

Renovation, storskrald- og flisordning – se kommunens hjemmeside

Naturstyrelsens hjemmeside om Røsnæs:

Røsnæs: Udvikling og beboerforening:

 

Udvalgte dokumenter

Skrivelse til Ølejren den 31/7 2018 – sendt som vedhæftet i venlig mail.

 

  1. eller 2. Grillfest (?)

 

Historiske fotos

Den oprindelige ejer af Dorotheas hus:  Hannibal – gift med Ernst Skakkes søster:

Esther og Peters sommerhus – det første i den nye udstykning