Førerløse S-tog

Det er naturligvis flot at Danmark vil være på forkant – men er det klogt – og er det overhovedet en god ide?

Det kræver i alt fald meget store investeringer – både inde i togene – men ikke mindst på perroner og langs banestrækningerne – både med signaler, overvågning, automatiske systemer osv osv.. Der skal derfor være mange penge at spare på lønninger for at lønudgiften er et argument. Og det er jo ikke millionærer der kører vores tog..

Løn og arbejdstid
En logofører tjener ca. 275 kr i timen – med det hele (Årsløn ca. 450.000 som højt sat gennemsnit (?))  – Startløn: ca. 330.000 inkl. pension – svarende til ca. 200 kr i timen. Frit efter: https://www.jobindex.dk/reportage/proof/48?lang=da

Og har, formoder jeg en rimelig normal overenskomst, med ca. 1680 timer årligt svarende til 7,5 time i 224 arbejdsdage (+- lokale forhold..)

Der er ikke planer om at udvide S-togsnettet, så arbejdsopgaven er rimelig veldefineret:

København har fire reelle S-togslinjer.

Strækningernes tidsforbrug:

A – Farum til Køge: 91 min.

B – Hillerød til Høje Tåstrup: 73 min.

C – Kbh H til Frederikssund: 48 min

F – Klampenborg til Ny Ellebjerg: 25 min

Samlet køretid for en gennemkørsel for alle strækninger: 237 min = 4 timer

Aktuelt køres der hver halve time i hver sin retning natten efter fredag og lørdag, dvs. i tidsrummet 0.30 til 5.30 (ca.), hvor de øvrige køreplaner ikke er i spil. Hvis det udvides til alle ugens dage, kunne regnestykket (meget forsimplet) se således ud.

Per nat (transport-minut-talt..)
4 strækninger i hele tidsrummet (5 timer) – frem og tilbage (dvs. samtidig start fra hver sin ende) – og hver halve time: i alt 80 timer.

Alle ugens  nætter: 80*7 = 560 transporttimer pr. uge

Det faktiske personaleforbrug (og lønudgift)  vil afhænge af arbejdstilrettelæggelsen inkl. pauser, overenskomster og naturligvis logistikken. Men det burde ikke være umuligt at kunne dække denne arbejdsopgave uden at DSB og samfundet går fallit (og at logoførerne fortsat synes den er værd at arbejde med). Og forhåbentligt er det omvendt: – en omkostningsstyret serviceudvidelse, ala halvtimesdrift om natten – alle ugens dage – skulle da, isoleret set, gerne give overskud! – det hele ER der jo.

??

S-togene fungerer faktisk godt under DSBs ledelse.. hvorfor ikke lade DSB passe – og udvide forretningen – i stedet for at lade en privat aktør skumme fløden?